Guide: Jurist via ditt fackforbund? Så går det till

Jurist via ditt fackförbund? Så går det till!

Klassiska situationer där du som arbetstagare kan behöva en jurist

Juridisk hjälp är inte bara för den som hamnat i konflikten med chefen – det är även värdefullt när du som säljare behöver hjälp att tolka ett anställningsavtal eller bara vill veta om du har rätt eller fel i en sakfråga.

Ladda ner den här guiden för att få veta hur du kan få hjälp när;

  • Din arbetsgivare börjar kräva nya saker som inte ingår i ditt ursprungliga avtal.
  • Du ska skriva på ett anställningsavtal och undrar vilken typ av rörlig lön du ska ha.
  • När du misstänker att chefen gjort ett misstag men inte är helt säker på din sak.