Säljarnas lönestatistik – försäljningslönebarometern!

Drygt 2 500 personer från hela Sverige har deltagit i Försäljningslönebarometern 2018. 

Försäljningslönebarometern är en sammanställning av lönerna för olika yrkeskategorier inom säljyrket. 

Det är också en sammanställning av hur nöjd man är med sin lönemodell och sina förmåner på sin arbetsplats. 

Personer som tillsammans representerar över 35 olika titlar, både säljande personal och ledare för säljande personal.

I denna rapport får du ta del av svaren på ett urval av frågorna samt lönedata för de i undersökningen mest förekommande titlarna, branscherna mm.