Säljarnas lönestatistik – Lönebarometern!

Drygt 3 900 personer från hela Sverige har deltagit i Lönebarometern 2021.

Lönebarometern är en sammanställning av lönerna för olika yrkeskategorier inom säljyrket.

Det är också en sammanställning av hur nöjd man är med sin lönemodell och sina förmåner på sin arbetsplats.

Personer som tillsammans representerar över 36 olika titlar, både säljande personal och ledare för säljande personal.

I denna rapport får du ta del av svaren på ett urval av frågorna samt lönedata för de i undersökningen mest förekommande titlarna, branscherna mm.

Du som är medlem i Säljarnas kan ladda ned den kompletta Lönebarometern i inloggat läge.

Logga in här