Få koll på konkurrenterna

– och ta deras kunder.

Befinner du dig i en väl etablerad bransch där få nya kunder utan leverantörer dyker upp? – då finns det anledning att lägga upp en taktik hur du ska kunna 
ta dina konkurrenters kunder.